DigitalOcean tặng 100$ Credits trong 60 ngày sử dụng

Chương trình khuyến mãi “Pay less. Deploy more.” của DigitalOcean tặng 100$ Credits và 60 ngày sử dụng với yêu cầu sau khi đăng ký và kích hoạt thành công bằng thẻ tín dụng Credits Card, một khi đã kích hoạt thành công, bạn sẽ được nhận ngay 100$ vào tài khoản kèm 60 ngày sử dụng để triển khai bất kỳ dịch vụ nào trên Digitalocean. Sau 60 ngày tính từ lúc kích hoạt dịch vụ nếu bạn không dùng hết số tiền Credits thì Digitalocean sẽ xóa số tiền tặng khuyến mãi này và bắt đầu trừ vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn. Đây là một cơ hội tốt để các bạn có thể thử nghiệm dịch vụ của DigitalOcean.

100$

Digitalocean Khuyến mãi tháng 2/2018

Miễn phí 100$ Credits và 60 ngày sử dụng VPS tại Digitalocean Nhiều hơn Ít hơn

Hết hạn vào:

Chia sẽ bài viết này: