Vâng nói đến shell, backdoors quả thật là mối nguy hiểm tiềm tàng và làm đau đầu xử oý hậu quả của nó để lại, cũng như việc