Hướng dẫn tạo bài viết ‘Private’ trong WordPress

Không giống các bài đăng WordPress thông thường, bài đăng ‘Private' riêng tư không hiển thị cho khách truy cập. Chỉ những người dùng đăng nhập có quyền hạn cụ thể mới có thể nhìn thấy được. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng nhất để tạo một bài đăng ‘Private' riêng tư trong WordPress.

Trước tiên chúng ta cần sơ lượt qua các quyền hạn các cấp thành viên trong WordPress như sau:

  • Administrator – Có thể tạo, chỉnh sửa và xóa bất kỳ bài đăng cá nhân nào được tạo bởi bất kỳ người dùng nào trên trang web.
  • Editor – Có thể tạo, chỉnh sửa và xóa bất kỳ bài đăng cá nhân nào được tạo bởi bất kỳ người dùng nào.
  • Author – Có thể tạo, xuất bản, chỉnh sửa, xem và xóa bài đăng ‘Private' riêng tư của chính họ. Họ không thể thấy bài đăng  ‘Private' riêng tư do những người dùng khác tạo ra.

Đầu tiên bạn cần tạo một bài viết mới hoặc bạn cũng có thể chỉnh sửa bài viết hiện tại mà bạn muốn đặt ở chế độ riêng tư.

Trên màn hình chỉnh sửa bài viết, bạn cần nhấp vào liên kết ‘Edit' bên cạnh tùy chọn ‘Visibility: Public” trong hộp meta ‘Publish‘.

Bây giờ, bạn sẽ thấy các tùy chọn để tạo một bài viết với mật khẩu bảo vệ hoặc riêng tư hoặc công khai. Nếu bạn cần sự riêng tư cho bài viết này, hãy chọn “Private” và nhấp vào nút OK để tiếp tục.

Bây giờ bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa bài viết hoặc bạn có thể lưu lại và xuất bản nó.

Nếu bạn truy cập trang web của mình, và bài viết được đặt ở chế độ ‘Private' riêng tư thì bạn sẽ thấy bài đăng trên blog cá nhân của bạn được đánh dấu như sau:

Chia sẽ bài viết này: