WPML Multilingual CMS WordPress Plugin Full

Ai một lần làm website WordPress chắc chắn sẽ biết đén Plugin này rồi, bởi vì quá nỗi tiến và đó là lí do có hơn nửa triệu website đang sử dụng plugin này để tạo website đa ngôn ngữ hiện nay. Và phiên bản này là bản thương mại mới nhất tính đến ngày 30/12/2018 là version 4.1.3 đã được WPAZ Nulled và hoạt động với bấy kỳ key nào.

WPML Multilingual CMS WordPress v4.1.3:

Chia sẽ bài viết này: